Herstelvoorwaarden

Tarieven

Wij streven er naar een betrouwbaar en kwalitatief product af te leveren, waar bij klantentevredenheid hoog in het vaandel wordt gedragen. Daarom blijven we investeren in een eigen vakkundige dienst na verkoop, die steeds ter beschikking staat.  Aan deze dienst zijn enkele kosten gekoppeld:

 • Tarief voor werkuren van 87 €/uur/technieker incl. btw
 • Verplaatsingskosten: 1,21 €/km incl. btw
 • Administratie- en dossierkosten: 30 € incl. btw
 • Materiaal
 • Stortkosten
 • Bij een opmeting of voorbezoek wordt eveneens de gespendeerde werktijd en transportkost verrekend.

Herstelvoorwaarden

Wij kunnen enkel herstellingen garanderen voor producten en plaatsingen die door Luxor Spas zijn uitgevoerd. Bij de interventie zal er bij de facturatie met de volgende kosten rekening gehouden worden:

 • Werk- en verplaatsingsduur
 • Verplaatsingskosten
 • Administratie- en dossierkosten
 • Materiaal en wisselstukken
 • Mogelijke stortkosten
 • Extra kosten voor niet-klanten

Een bezoek van onze technieker om een diagnose te stellen vooraf, zal ook verrekend worden bij de facturatie.

Betalingsvoorwaarden

Facturen zijn onmiddellijk betaalbaar.

Indien de factuur niet betaald is tien dagen na factuurdatum, zijn er nalatigheidsinteresten en bijkomende invorderingskosten verschuldigd.


Herstelling aanvragen